Specyfikacja techniczna przygotowania materiałów do druku wielkoformatowego

1. Informacje ogólne

Specyfikacja określa parametry techniczne i sposób przygotowania materiałów do druku. Stosowanie się do niej pomoże zaspokoić oczekiwania Klienta w zakresie obsługi oraz jakości wykonanego produktu, a jednocześnie pozwoli na spełnienie standardów produkcji.

Dział DTP drukarni każdorazowo weryfikuje poprawność przekazanych materiałów, jednak nie gwarantuje, że wszystkie błędy i niezgodności w stosunku do niniejszej specyfikacji zostaną zauważone.

W celu uniknięcia najczęściej pojawiających się błędów oraz prawidłowego przygotowania materiałów do druku wielkoformatowego zachęcamy do korzystania z makiet dostępnych na naszej stronie www.studiokolor.com.pl/downloads

2. Sposób dostarczania materiałów cyfrowych

Serwer FTP. Materiały cyfrowe należy dostarczyć przy użyciu protokołu FTP. Dane umożliwiające dostęp do serwera (host / nazwa użytkownika / hasło) można uzyskać u opiekuna klienta obsługującego Państwa firmę.

Poczta elektroniczna. Pliki można również przesyłać mailem na adres opiekuna klienta. Maksymalna wielkość przesyłanych danych wynosi 20 MB.

Dropbox / WeTransfer. Kompletne dane należy przesłać mailem do opiekuna klienta.

3. Formaty przyjmowanych plików

PDF/X-1a:2001 lub PDF 1.3 / PDF 1.4 nie mogą posiadać warstw i kompresji JPEG 2000

TIF. Spłaszczony plik zapisany z kompresją LZW lub ZIP

JPG. Plik zapisany z maksymalną jakością i standardową opcją formatu.

4. Parametry plików produkcyjnych

Nazwy dostarczanych plików nie powinny zawierać znaków diakrytycznych.

Wszystkie elementy graficzne muszą być przygotowane w przestrzeni barwnej CMYK 8 bit na kanał.

W przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy, za które drukarnia nie ponosi odpowiedzialności.

Elementy graficzne i zdjęcia przygotowane w innej przestrzeni barwnej, np. RGB lub zawierające osadzony profil, są automatycznie konwertowane do CMYK przy użyciu profilu ICC Iso coated v2.

Kolory dodatkowe, wyszczególnione w zamówieniu, powinny być oznaczone w pliku.

Dopasowanie kolorystyczne (tzw. dobieranie koloru) do proofa lub podanej próbki PANTONE / RAL lub innego próbnika jest dodatkowo płatne. Wszystkie kolory dodatkowe, niewyszczególnione w zamówieniu jako dopasowanie kolorystyczne, zostaną automatycznie skonwertowane i wydrukowane z kolorów procesowych CMYK.

Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za niezgodności kolorystyczne, powstałe w wyniku automatycznej konwersji kolorów.

Druki z wcześniejszych edycji nie stanowią odbitki kontraktowej, a mogą jedynie stanowić odniesienie dla drukarza.

Dla uzyskania naturalnego odcienia czerni należy stosować kombinację wszystkich kolorów procesowych C=60% / M=60% / Y=60% / K=100%.

Pliki nie powinny zawierać atrybutu nadrukowania (OVERPRINT), chyba że opcja ta została zastosowana świadomie dla uzyskania określonego efektu. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy i niezgodności powstałe w wyniku pozostawionych nadrukowań, zwłaszcza w przypadku, kiedy atrybut overprint nadany jest na białe elementy grafiki.

Pliki do druku, których obydwa boki mają wymiar do 5 m powinny być przygotowane w skali 1:1.

Pliki przygotowane w formacie PDF, których jedna z krawędzi przekracza 5 m muszą być przygotowane w skali 1:10 z dziesięciokrotnie zwiększoną rozdzielczością.

Należy pamiętać, aby dostarczane materiały posiadały odpowiednią rozdzielczość. Poniższa tabela przedstawia minimalną rozdzielczość, dla której jakość druku będzie najlepsza. W przypadku zastosowania niższej rozdzielczości może nastąpić pogorszenie jakości druku.

1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 20 m 30 m
1 m 150 120 100 80 72 72 60 50 40 40 40 40
2 m 120 100 100 72 72 60 60 50 40 40 40 40
3 m 100 100 72 60 60 50 50 50 40 40 40 40
4 m 80 72 60 60 60 50 50 50 40 40 40 40
5 m 72 72 60 60 50 50 50 40 40 40 40 40
6 m 72 60 50 50 50 50 50 40 40 40 30 30
7 m 60 60 50 50 50 50 40 40 30 30 30 30
8 m 50 50 50 50 40 40 40 40 30 30 30 30
9 m 40 40 40 40 40 40 30 30 30 30 30 30
10 m 40 40 40 40 40 40 30 30 30 30 25 25
20 m 40 40 40 40 40 30 30 30 30 25 25 20
30 m 40 40 40 40 40 30 30 30 30 25 20 20

5. Układ graficzny

Format netto. Grafika powinna być powiększona z każdej strony o spad:
– 5 mm dla banerów i siatek
– 3 mm dla prac docinanych do formatu netto np. papiery, folie, pcv itp.
– 14 mm dla wydruków obszywanych kedrem płaskim 14×3 mm

Spady muszą być przedłużeniem grafiki i nie mogą pozostawać białe.

W plikach PDF pole zadruku netto (docelowy wymiar pracy) powinno być ustawione jako obszar TrimBox (Pole przycięcia).

Obszar bezpieczny. Wszystkie ważne elementy grafiki, takie jak logo czy teksty, powinny być oddalone od krawędzi strony:
– 6 cm w przypadku banerów, siatek i wydruków tekstylnych
– 4 cm w przypadku flag i winderów
– 2 cm w przypadku pozostałych materiałów.

W przypadku wydruków, których oprawą jest tunel, obszar bezpieczny wynosi 6 cm + wymiar tunelu liczony na płasko.

Grafiki przeznaczone do druku roll-up. Powinny standardowo u dołu zawierać dziesięciocentymetrowy naddatek grafiki wymagany do stabilnego montażu wydruku w systemie.

Cięcie i frezowanie do kształtu. Oprócz plików do druku należy dostarczyć pliki z liniami cięcia wyłącznie w postaci wektorów. Zaleca się, aby wektor był linią pojedynczą, złożoną z możliwe jak najmniejszej ilości węzłów.

Brytowanie wydruków. Prace, których krótszy bok przekracza wymiarem szerokość dostępnego materiału, są automatycznie dzielone na pionowe lub poziome bryty. Wybierany jest zawsze ekonomiczny sposób brytowania. Na wyraźną prośbę klienta zawartą w zamówieniu, istnieje możliwość podziału wg przesłanego schematu. Brytowanie inne niż najbardziej ekonomiczne jest dodatkowo płatne.

Wydruki składające się z kilku projektów. Pliki, które po wydruku, cięciu lub frezowaniu mają tworzyć jedną całość, muszą bezwzględnie zawierać odpowiedni, wyżej wymieniony spad. O istocie złożoności projektu należy poinformować opiekuna klienta. Brak takiej informacji może skutkować nieprecyzyjnym spasowaniem elementów, wynikającym m.in. z niezastosowania odpowiedniego wymiaru spadu w plikach.

Wydruki z wybiórczo położonym białym kolorem. Oprócz pliku produkcyjnego należy dostarczyć osobny plik wektorowy z warstwą, która drukowana będzie kolorem białym.

Orientacja grafiki (POZIOMA/PIONOWA) musi być taka sama, jak podane wymiary w zamówieniu. Jest to bardzo ważne ze względu na zachowanie prawidłowego sposobu oprawy na każdym z boków grafiki np. nabicie oczek, wykonanie tunelu, montaż innych akcesoriów. Standardowo zawsze pierwszy podany wymiar jest szerokością, a drugi wysokością grafiki.

Pliki do druku winderów i flag powinny być przygotowanie w formie prostokąta. Dodatkowo zaleca się przesłanie podglądu jpg w celu weryfikacji ułożenia grafiki na szablonie.

 

 

PL
Katalog Studio Kolor