Projekt realizowany:
Dotacja na kapitał obrotowy Studio Kolor

Cel projektu:
Projekt dotyczy wsparcia w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności firmy
w związku z trudnościami, jakie wystąpiły wskutek epidemii COVID-19.

Wartość projektu:
239 723.31 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 100%