logastopka

Realizujemy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013,
Oś Priorytetowa 1 „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.1

„Wsparcie Kapitałowe Przedsiębiorczości”, schemat B
„Bezpośrednie dotacje inwestycyjne”,
pt:„Wzrost konkurencyjności firmy Studio Kolor
poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii druku”


logastopka

Realizujemy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013,
Oś Priorytetowa 1 „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.1

„Wsparcie Kapitałowe Przedsiębiorczości”, schemat B
„Bezpośrednie dotacje inwestycyjne”,
pt:„Wdrożenie nowych usług w firmie Studio Kolor w Rzeszowie
w oparciu o innowacyjne rozwiązania”


logastopka

DOTACJE NA INNOWACJE – Inwestujemy w waszą przyszłość

Realizujemy projekt polegający na wdrożeniu Planu rozwoju eksportu
“Wzrost konkurencyjności Studia Kolor poprzez rozwój eksportu na rynek niemiecki”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013